Gabinet czynnyWt, Śr, Czw: 16:00 – 19:00
(22) 620-84-56, 605-072-896

Nieinwazyjne badania prenatalne

 

TEST PAPP-A - INFORMACJE DLA KOBIET W CIĄŻY

 

Test PAPPA jako badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa i zespołu Edwardsa u płodu, wykonywany jest w pierwszym trymestrze pomiędzy 11,6 a 13,6 tygodniem ciąży lub w drugim trymestrze pomiędzy 14 a 22 tygodniem ciąży. Test PAPP-A jest odpowiedni dla pacjentek w każdym wieku. W skład testu PAPPA wchodzą: biochemiczne parametry krwi matki i ultrasonograficzne parametry płodu. Na podstawie tych parametrów jest sporządzany wynik tzw. Prisca-raport, mówiący o podwyższonym lub nie, ryzyku zespołu Downa. W przypadku podwyższonego ryzyka zespołu Downa, dalszym etapem diagnostyki jest amniopunkcja, w wyniku której można rozpoznać chorobę płodu lub ją wykluczyć. Dzięki testowi PAPP-A można wykryć większość objawów ryzyka choroby płodu (ok. 90%) i uniknąć amniopunkcji. U większości kobiet ciężarnych, test PAPP-A wykazuje na tyle niskie ryzyko choroby płodu, że nie uzasadnia wykonania amniopunkcji. Test PAPP-A jest badaniem o najwyższej czułości wykrywania zespołu Downa. Czułość testu oznacza procent wykrytych chorych płodów, np. przy czułości testu wynoszącej 90%, oznacza wykrycie 9 na 10 chorych płodów.

 

 

Co to jest zespół Downa?
Zespół Downa jest chorobą genetyczną. Przyczyną jest obecność dodatkowego chromosomu nr 21 w komórkach rozwijającego się dziecka. Przeciętnie w populacji jedno na 660 dzieci rodzi się z zespołem Downa. Zespół Downa zazwyczaj nie jest uwarunkowany dziedzicznie, co oznacza, że dziecko chore na tą chorobę może przyjść na świat również, jeżeli w rodzinie nie było przypadków tej choroby. Zespół Downa jest najczęstszą przyczyną ciężkiego upośledzenia umysłowego. Często towarzyszą mu zaburzenia rozwojowe takie, jak: wady serca, wady wzroku i zaburzenia słuchu. Nie da się przewidzieć stopnia upośledzenia przed narodzinami dziecka. Przy dobrej opiece medycznej i rodziny około 9 na 10 dzieci z zespołem Downa przeżyje pierwszy rok życia, a prawie połowa z nich dożyje 60 roku życia. U większości chorych z zespołem Downa występuje otępienie typu Alzheimera. 

 

 

Co to jest zespół Edwardsa?
Zespół Edwardsa jest chorobą genetyczną. Przyczyną jest obecność dodatkowego chromosomu nr 18 w komórkach rozwijającego się dziecka. W populacji przeciętnie jedno na ok. 3000 dzieci rodzi się z zespołem Edwardsa. Zespół Edwardsa zazwyczaj nie jest uwarunkowany dziedzicznie, co oznacza, że dziecko chore może przyjść na świat również jeżeli w rodzinie nie było przypadków tej choroby. Zespół Edwardsa charakteryzują liczne wady rozwojowe i głębokie upośledzenie umysłowe i w większości przypadków śmiertelną jest chorobą  – bardzo rzadko zdarza się aby chore dziecko przeżyło rok.

 

 

Na czym polega Test PAPP-A, jak się go wykonuje?
Pomiędzy 11,6 a 13,6 tygodniem ciąży lub pomiędzy 14 a 22 tygodniem ciąży pobierana jest krew ciężarnej do badania tzw. markery zespołu Downa oraz zespołu Edwardsa płodu. Biochemicznymi markerami oznaczanymi we krwi są: białko ciążowe A (PAPP-A) i wolna podjednostka beta gonadotropiny kosmówkowej (tzw. wolne β-HCG). Zazwyczaj, tego samego dnia wykonywane jest badanie USG ciąży dla oceny wieku ciążowego i pomiaru przezierności karkowej, czyli pomiar warstwy płynu w obrębie tkanki podskórnej szyi płodu. Wartości powyższych parametrów wraz z wiekiem kobiety ciężarnej są wykorzystywane do obliczenia ryzyka wystąpienia zespołu Downa i Edwardsa w danej ciąży. W ciążach z zespołem Downa poziomy PAPP-A są obniżone, a wolne β-HCG i przezierność karkowa są podwyższone. W ciążach z zespołem Edwardsa stężenia PAPP-A i β-HCG są obniżone, a przezierność karkowa może być zwiększona. 

 

 

Co oznacza pojęcie ryzyko wystąpienia zespołu Downa?
Ryzyko to określenie prawdopodobieństwa jakiegoś zdarzenia. Na przykład, jeżeli ryzyko wystąpienia zespołu Downa w danej ciąży wynosi 1:100, oznacza to, że u 100 kobiet ciężarnych z takim wynikiem testu, 99 płodów będzie zdrowych, a jeden będzie miał zespół Downa.

 


Kiedy dostanę wynik testu?
Odbiór wyników następuje po ok. 10 dniach roboczych. Wynik testu jest określony jako ujemny lub dodatni.

 


Co oznacza wynik dodatni (nieprawidłowy)?
Wynik dodatni oznacza, że pacjentka jest w grupie o podwyższonym ryzyku wystąpienia zespołu Downa u płodu. U takiej pacjentki wskazane jest wykonanie dalszych badań – na ogół amniopunkcji lub biopsji trofoblastu. Wynik jest zazwyczaj uznawany za dodatni, gdy ryzyko choroby płodu przekracza 1:300. Około jedna na 20 kobiet, które poddały się testowi PAPP-A znajdzie się w tej grupie. Większość kobiet z grupy podwyższonego ryzyka rodzi zdrowe dzieci. Średnio jedna na 50 kobiet, które uzyskały wynik dodatni (niepomyślny) ma rzeczywiście płód z zespołem Downa.

 


Co oznacza wynik ujemny?
Wynik ujemny oznacza, że ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu obliczone na podstawie powyższych parametrów jest niskie i nie przekracza wartości 1:250. W takim przypadku, badania inwazyjne nie są zazwyczaj zalecane. Chociaż ujemny wynik testu oznacza niskie ryzyko choroby płodu, to nie wyklucza jej w 100%. Wynik ujemny oznacza jednak, że ryzyko choroby płodu jest znacznie niższe, niż ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji, lub innych badań inwazyjnych, dlatego spodziewana korzyść z poddania się amniopunkcji jest w takim wypadku mniejsza, niż potencjalne ryzyko. Ryzyko utraty ciąży w wyniku amniopunkcji wynosi około 1:100.

 


Czy test PAPP-A wykrywa wszystkie ciąże z zespołem Downa?
 
Test PAPP-A nie wykrywa wszystkich ciąż z zespołem Downa. Przy prawidłowej ocenie wieku ciążowego i wprowadzeniu prawidłowych median wszystkich parametrów, wykrytych zostaje około 90% (dziewięć na dziesięć) chorych płodów.

 


Dlaczego wiek kobiety ma wpływ na wynik testu? 
Dziecko z zespołem Downa może urodzić się niezależnie od wieku rodziców, ale ryzyko choroby płodu rośnie wraz z ich wiekiem. Do obliczenia ryzyka w teście PAPP-A bierze się pod uwagę jedynie wiek kobiety, ponieważ jeszcze nie ma stosownych badań, dotyczących wpływu wieku mężczyzny na wynik testu. To oznacza, że im starsza jest kobieta, tym większe jest prawdopodobieństwo otrzymania wyniku dodatniego. Oznacza to jednak również, że im kobieta jest starsza, tym czułość testu jest wyższa. U kobiet powyżej 35 roku życia czułość testu przekracza 90%. 
Ryzyko zespołu Downa u płodu w 12 tygodniu ciąży w zależności od wieku kobiety ciężarnej:
 

Wiek kobiety ciężarnej (lata) Ryzyko zespołu Downa u płodu
25 1: 946
30 1: 626
35 1: 249
37 1: 163
39 1: 89
41 1: 51
43 1: 29

 

 

 

TEST POTRÓJNY

 

Test potrójny jest przeznaczony głównie dla kobiet, które nie zdążyły wykonać testu PAPP-A lub wynik testu PAPP-A sugerowałby powtórzenie badania. Test wykonywany jest między 14-18 tygodniem ciąży. Markery biochemiczne do tego testu to: AFP (alfafetoproteina), wolny estriol, i HCG. Czułość testu potrójnego jest o wiele niższa niż testu PAPP-A i wynosi 60 % (oznacza to, że zostaje wykrytych 6 na 10 chorych płodów).